Dzbanki do filtrowania wodyWoda powszechnie dostępna w kranach jest zdatna do spożycia, co oznacza, iż można ją bez obaw spożywać, nawet bez obróbki cieplnej. Jednak tym, co ogranicza jakość takiej wody jest stan rur, którymi ona płynie, mogący generować zbyt dużą zawartość manganu czy żelaza. Ponadto znaczne ilości soli wapnia i magnezu warunkują niekorzystną cechę wody określaną jako jej twardość. Wymienionych problemów nie eliminuje zagotowanie wody. Jak więc zminimalizować ich udział?

Filtry węglowe

Niezwykle skutecznym sposobem na poprawę smaku, barwy, zapachu wody kranowej oraz jej składu, jest efektywne jej filtrowanie. Zastosowanie dzbanków filtrujących z węglem aktywnym przynosi szereg korzyści:
- oczyszcza wodę z metali ciężkich
- redukuje zawartość niepożądanych związków organicznych
- usuwa pestycydy i herbicydy
- ogranicza zawartość fenoli i utleniaczy stosowanych w celu dezynfekcji wody.
Wybitne zdolności adsorpcyjne węgla wynikają z jego unikatowej, porowatej struktury, warunkującej ogromną powierzchnię czynną. Niemal 98% substancji organicznych ma powinowactwo do węgla aktywnego. Oczyszczanie wody odbywa się na drodze dwóch mechanizmów:
- interakcji chemicznej, warunkującej trwałe wiązanie zanieczyszczeń
- interakcji fizycznej, mniej trwałej i opartej na siłach międzycząsteczkowych.

Filtr z żywicą jonowymienną

Innym mechanizmem zapewniającym lepszą jakość wody z kranu jest wymiana jonowa generowana użyciem filtra z żywicą jonowymienną. Służy ona zmiękczeniu wody, rozumianemu jako usunięcie nadmiaru soli wapnia i magnezu. Znaczna część naturalnych substancji organicznych ma charakter anionów, stąd konieczne jest zastosowanie żywicy anionowymiennej w celu ich trwałego związania. Wydajność tego procesu szacowana jest na 60- 80% i bezpośrednio zależy od pH oczyszczanej wody oraz składu substancji towarzyszących.
Kombinacja dwóch omówionych technik uzdatniania wody, u podstaw których leżą wkłady do filtrów węglowych i anionowymiennych, w mało skomplikowany i efektywny sposób poprawia właściwości oragnoleptyczne i skład wody. Jakie praktyczne korzyści płyną z tego procesu?

Nowa jakość wody z kranu

Woda z kranu o składzie polepszonym za sprawą dzbanka z filtrem do wody pitnej ma znacznie lepszy smak i zapach, ponadto często nie odbiega jakościowo od wód mineralnych. Zastąpienie wody butelkowanej filtrowaną wodą z kranu to znaczne oszczędności finansowe oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska plastikiem. Certyfikowane wkłady do filtrów wody wykonane są z neutralnych chemicznie tworzyw, nie ingerujących w negatywny sposób w skład oczyszczanej wody.
Kolejną korzyścią jest zapewnienie bardziej ergonomicznej pracy urządzeń AGD- czajników, ekspresów do kawy czy żelazek parowych, których pracy nie ograniczy osadzający się kamień. Także gotowanie nie będzie wiązało się z powstawaniem trudnych do usunięcia osadów z kamienia na garnkach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza